Algemene voorwaarden voor consumenten en bedrijven

Onderhoudnl_-_2019_algemene_voorwaarden_
consumenten.pdf__1_.pdf
Onderhoudnl_-_2019_algemene_voorwaarden_zakelijk_
inclusief_verkoopvoorwaarden.pdf

Plaatsings-, garantievoorwaarden en tips m.b.t. isolerend glas

garantievoorwaarden-isolerend-glas-nl.pdf

beoordeling_glas.pdf
wat_u_moet_weten_over_isolerend_
dubbelglas_en_hr_beglazing.pdf
Uitleg over indeling in HR (++) classificaties isolerend glas.pdf

Met het volgende moet rekening worden gehouden:

  • Breuk valt nimmer onder garantie, tenzij aantoonbaar is dat de breuk een direct gevolg is van een gebrek aan het glas of de wijze van plaatsen!
  • HR++ glas is gevoeliger voor thermische breuk. Lees “wat u moet weten over isolerend dubbel glas en hr beglazing” in het bovenstaande PDF bestand
  • Garantie vervalt indien er sprake is van slecht of achterstallig onderhoud aan kozijn, raam, kitzoom, etc. -Glas dient geplaatst te zijn volgens de NPR3577. Indien dit technisch niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld bij oude kozijnen, ramen), dan is formeel gen garantie mogelijk. Bij een claim is het aan de glasfabriek om al of niet coulance te betrachten.
  • Bij een toegekende garantieclaim, beperkt de garantie van de glasfabriek zich tot het gratis leveren van een nieuwe ruit, tot 10 jaar na productiedatum van de oude ruit.
  • Plaatsingskosten van een nieuwe ruit vallen NIET onder de garantie van de fabriek, omdat deze kosten enorm kunnen oplopen buiten invloed van de fabriek en/of E&R Schilderwerken (denk aan moeilijk bereikbare plaatsen, schilderwerk, houtrot, etc, etc,)
  • In voorkomende gevallen zal E&R Schilderwerken in overleg met de klant tot afspraken komen t.a.v. de plaatsingskosten. E&R Schilderwerken hanteert over het algemeen een staffel. Hoe ouder de ruit, hoe hoger het deel dat de klant meebetaalt voor de herplaatsing.
  • Schilderwerk herstellen na vervangen van een ruit onder garantie valt NIET onder de garantie.
  • Helaas kan het ook gebeuren dat het glas ondanks alle controles een gebrek vertoond. Bij de beoordeling, worden de criteria gevolgd uit het bovenstaande bestand beoordeling_glas.pdf. Het geconstateerde gebrek zal volgens deze criteria getoetst worden, eventueel door een medewerker van de producent van het glas.

Lekstrepen / vervuiling van nieuw schilderwerk

Atmosferische_vervuiling_
op_schilderwerk.pdf
Na uitvoering van schilderwerk wil zich vooral bij lichte kleuren, wel eens vervuiling aanhechten. Zichtbaar als “zwarte strepen” op het schilderwerk onder glas.
Dit betekent niét, dat het schilderwerk slecht is uitgevoerd. Wel is nieuw schilderwerk gevoelig voor vuil-aanhechting. Het is aan te bevelen de eerste tijd vooral de ramen goed schoon te houden.
Lees ook het bovenstaande bestand van Sigma Coatings over dit onderwerp. Dit “probleem” doet zich overigens ook voor bij andere verfmerken.